# جدول_زمان_بندی_پایه_سوم_ابتدایی

جدول زمان بندی پایه سوم ابتدایی

جدول زمان بندی دروس پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی94-93(پیشنهادی ) مطالعات اجتماعی قرآن علوم ریاضی هدیه های آسمان فارسی        دروس   ماه ها ص1تا10 آموزش اذکار نماز ص1تا14 ص1تا24 درس1و2 درس1و2 مهر ص11تا22 روز اول تا هجدهم ص15تا27 ص25تا43 درس3و4 و5 درس3و4 و5 آبان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید