تکالیف درسی

تکالیف درسی

تکلیف: در واقع فراهم کردن موقعیتهای مناسب است که در آن دانش آموز به تقویت و بسط دانشها و مهارتهای خود می پردازد که می تواند در کلاس درس، مدرسه؛ کارگاه، کتابخانه، آزمایشگاه و ... و یا در منزل باشد.

گرچه معلم در هنگام ارائه تکلیف، مستقیما قصد ارزشیابی از دانش آموز را ندارد اما به راحتی می توان تصور کرد که محصول این فعالیت هر چه باشد، منبع مناسبی برای کسب اطلاعات از وضعیت یادگیری دانش آموز است.

تکالیف درسی از منظر تعداد دانش آموزان درگیر:

 تکالیف عمومی: تکالیفی که برای تمامی دانش آموزان کلاس در نظر گرفته می شود.

 تکالیف گروهی: فعالیت گروهی در کلاس درس امروزه بسیار مور اقبال معلمان است.

  تکالیف انفرادی: این تکالیف بر اساس شناخت معلم از ویژگیهای دانش آموز ارائه می شود. وجود تفاوتهای فردی دربین دانش آموزان، این دسته از تکالیف را ضروری می نماید.

 

تکالیف درسی از نظر محتوا

الف- تکالیف تمرینی

              ب- تکالیف آماده سازی

                         ج- تکالیف بسطی و امتدادی

                                               د- تکالیف خلاقیتی

نکته :انتخاب نوع تکیف بستگی به روش تدریس و ارزشیابی معلم دارد.

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
رضا بهرام نژاد

غافل مشو شاید نظری شد امشب شاید که مبارک سحری شد امشب شاید که بخاطر امام هشتم از یوسف زهرا خبری شد امشب میلاد امام رضا (ع) بر شما دوست عزیز و خانواده محترمتان مبارک باد. موفق و موید باشید.