آزمون عملکردی تفریق

                                            آزمون عملکردی تفریق

         آزمون عملکردی ریاضی پایه سوم ابتدایی (تفریق با انتقال)

 

نام ونام خانوادگی :                  زمان :10دقیقه            محل :کلاس درس

 

وسایل مورد نیاز : کاغذ ،مداد ، کتاب ریاضی ،پاک کن   

     

دانش آموزان عزیز به فهرست کتاب ریاضی خود مراجعه کنید  .

-               عدد صفحه مربوط به" خواندن دقیقه های ساعت "و عدد صفحه ی مربوط به "خواندن ساعت در بعد ازظهر "را بخوانید وروی این برگه بنویسید .

 

1- چند صفحه بین این دو درس فاصله است ؟

 

2- چگونه فهمیدید ؟

-               راه حل خود را در این قسمت  بنویسید .

 

 

 

 

 

          

                  انتظارات

     معیا رها

خ خ

خ

ق

ن

اعدادرا به درستی در فهرست کتاب شناسایی کرده است

 

 

 

 

اعداد را به درستی یادداشت نموده است

 

 

 

 

مفقوم فاصله بین دو عدد(اختلاف) را فهمیده است .

 

 

 

 

اختلاف بین دو عددرابه درستی محاسبه کرده است .

 

 

 

 

تهیه کننده : نصرت اله صالحی سرگروه آموزشی پایه سوم 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید