آزمون عملکردی پایه اول ابتدایی

 

خط های باز وبسته

 

 

    نمون برگ طراحی آزمون عملکردی ریاضی کلاس اول

 

نام ونام خانوادگی :                  زمان :20دقیقه            محل :کلاس درس

                                                      به نام خدا

 

هدف کلی: آشنایی با خط باز و بسته

وسایل مورد نیاز : برگه آزمون ، مداد رنگی، پاک کن ،مداد

دانش آموزان عزیز با استفاده از مداد رنگی گلی را بکش که از خط های باز و بسته درست شده باشد .

 

 

 

 

 

          

                  انتظارات

     معیا رها

خ خ

خ

ق

ن

۱ -     با دقت مراحل کار را انجام داده است.

 

 

 

 

۲  -     مفهوم خط باز و بسته را فهمیده است.

 

 

 

 

۳  -     برگه را تمیز تحویل داده است.

 

 

 

 

باز خورد ...................................................................................................

 

/ 0 نظر / 12 بازدید