جدول زمان بندی دروس پایه سوم

دول زمان بندی دروس پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی 91-90(پیشنهادی )

   ماه نام درس

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

نیمه دوم

نیمه اول

نیمه دوم

قرآن

 

 

 

4

-

10

11

-

15

روز

اول

 تا

دوازدهم

روز

سیزدهم

تا

بیست ویکم

روز

بیست ودوم

تا

سی ام

روز

سی ویکم

تا

سی وسوم

60

-

66

67

-

75

76

-

84

85

-

90

91

-

99

100

-

108

 

109

-

114

115

-

123

مرورو

تمرین

و

تکرار

هدیه های

آسمان

 

درس

 

2و1

درس

 

4و3

درس

 

6و5

درس

 

8و7

درس

9

و

10

درس

11

و

12

درس

13

و

14

درس

15

و

16

درس

17

و

18

درس

 

19

درس

20

و

21

درس

22

و

23

درس

24

و

25

درس26

و

27

درس

 

28

 

بخوانیم

 

 

درس

 

 

1

درس

2

و

3

 

 

درس

 

4

درس

5

و

6

درس

 

7

درس

8

و

9

درس

 

10

درس

11

و

12

درس

13

و

14

درس

 

15

درس

16

و

17

درس

 

18

درس

 

19

 

درس

20

و

21

درس

 

22

ریاضی

 

 

1

-

12

13

-

25

26

-

36

37

-

49

50

-

64

65

-

75

76

-

88

89

-

101

102

-

 

113

114

-

 

126

127

-

 

136

137

-

 

150

151

-

 

164

165

-

 

180

181

-

 

192

اجتماعی

 

 

1

-

6

7

-

11

12

-

14

15

-

20

21

-

25

26

-

32

33

-36

37

-

42

43

-

46

47

-

50

51

-

58

59

-

61

62

-

64

65

-

68

69

-

73

علوم

 

 

1

-

9

10

-

16

17

-

24

25

-

33

34

-

43

44

-

51

52

-

61

62

-

69

70

-

77

78

-

84

85

-

92

93

-

99

100

-

107

108

-

111

112

-

117

تهیه کننده : نصرت اله صالحی سرگروه آموزشی پایه سوم شهرستان الشتر

 

وبلاگ :http://malmir90.persianblog.ir

ایمیل :Malmir90@yahoo.com

                                       

 

 

/ 2 نظر / 104 بازدید
عموسرطلا

دست شما درد نكنه اگه وقت داري بقيه پايه ها راهم بنويسيد

بنفشه گیلانی

ممنون از شما- همکار شما از گرگان- سرگروه آموزشی پایه ی چهارم