آزمون عملکردی علوم

 

                                                              به نام خدا

     آزمون عملکردی علوم پایه سوم ابتدایی 

  نام ونام خانوادگی  ..............................                

   

1-  کلمات زیر را در جای مخصوص به خود به کار ببرید .

اقیانوس  -    تبخیر – خشکی – بخار آب  - باران  - لیتر – جرم

همیشه در هوا مقداری .................. وجود دارد .

واحد اندازه گیری مایعات ......................... نام دارد.

  به دریاهای بسیار بزرگ ................. می گویند .

مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم ...............   نام دارد .

تبدیل مواد مایع به گاز ...................... نام دارد .

اگر ابرها به اندازه کافی سرد شوند از آنها ....................... می بارد .

 

2- جملات صحیح یا غلط را با علامت ×   مشخص کنید.

در آش رشته از همه گروه های مواد غذایی استفاده می شود .   ص             غ

                         از گازها برای غواصی می توان استفاده کرد .   ص              غ

                                چربی ونمک برای سلامتی مفید هستند .   ص              غ

                                            تبدیل آب به یخ ذوب نام دارد .        ص              غ

                                                 صابون یک ماده جامد است .   ص              غ                              

 

 

 

 

خیلی خوب                  خوب               قابل قبول                     نیاز به تلاش

 

موفق باشید: صالحی

                                                                

 

/ 0 نظر / 43 بازدید