جدول زمان بندی پایه سوم ابتدایی

جدول زمان بندی دروس پایه سوم ابتدایی در سال تحصیلی94-93(پیشنهادی )

مطالعات

اجتماعی

قرآن

علوم

ریاضی

هدیه های

آسمان

فارسی

       دروس

 

ماه ها

ص1تا10

آموزش اذکار

نماز

ص1تا14

ص1تا24

درس1و2

درس1و2

مهر

ص11تا22

روز اول تا هجدهم

ص15تا27

ص25تا43

درس3و4

و5

درس3و4

و5

آبان

ص23تا29

روز نوزدهم

تاسی وسوم وص60تا66

ص28تا41

ص43تا60

درس6و7

و8

درس6و7

و8

آذر

ص30تا39

ص67تا75

ص42تا55

ص61تا84

درس9و10

و11

درس9و10

دی

ص40تا50

ص76تا90

ص56تا73

ص85تا108

درس12و13

و14

درس11و12

و13

بهمن

ص51تا59

ص91تا

108

ص74تا87

ص109تا126

درس15و16

و17

درس14و15

اسفند

ص60تا65

ص109 تا

114

ص88تا95

ص127تا135

درس 18

درس16

فروردین

ص66تا76

ص115 تا

123

ص95تا106

ص136تا151

درس19و20

درس17

اردیبهشت

تهیه کننده : نصرت اله صالحی سرگروه آموزشی پایه سوم شهرستان الشتر  (سلسله)                                                                         

 

/ 0 نظر / 101 بازدید