مالمیر
 
قالب وبلاگ

روشهای متنوع در آموزش املا:

1-      روش کارتی :

 در این روش دانش آموزان را گروه بندی کرده و به هر گروه یک کارت می دهیم که در کارتها کلماتی که دارای ارزش املایی هستند (یا دانش آموزان در نوشتن آن کلمات دچار مشکل می باشند ) را به دانش آموزان می دهیم  تا در یک زمان معین کلمات روی کارتها را خوب و با دقت نگاه کنند سپس کارتها را گرفته و از دانش آموزان می خواهیم هر چه در ذهن دارند به صورت گروهی در دفتر خود بنویسند  و در پایان دفتر ها را بررسی می کنیم.

2-      روش تصویری

چند تصویر از کلماتی که ارزش املایی دارند روی تخته  می چسبانیم و از دانش آموزان می خواهیم که در یک مدت معین نام تصاویر را در دفتر شان بنویسند و در حین نوشتن به طرز نوشتن کلمات توسط دانش آموزان نیز توجه  می نمائیم.

3-      روش املای ذهنی:

از چند روز قبل از دانش آموزان می خواهیم بخشی از درس را بخوانند سپس در ساعت املا یک بار دیگر دانش آموزان همان متن را خوانده سپس کتابها را بسته و هر چه در ذهنشان  دارند  با رعایت تمام علائم و نشانه ها در دفتر خود بنویسند  سپس ما بررسی می نمائیم.

4-روش بگرد و پیدا کن:

حروف خاصی را که دانش آموزان در نوشتن کلماتی با این حروف دچار مشکل هستند (حروف چند شکل و یک صدا ) را انتخاب کرده سپس از دانش آموزان  می خواهیم در کتاب فارسی و متن درس خود بگردند و برای این صدا ها کلمه پیدا کنند.

 

5-روش کامل کردنی :

ابتدا متنی را تهیه و پس از تکثیر به تعداد  دانش آموزان ،آن را در اختیار آنها قرار می دهیم در این متن کلماتی  را که ارزش املایی دارند نمی نویسم و جایشان را خالی می گذاریم تا دانش آموزان با دقت کردن در متن، جاهای خالی را پر و کامل کنند

6- روش آزمون – مطالعه – آزمون

در این روش در ابتدا یک متن را به عنوان دیکته برای دانش آموزان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به دانش آموزان باز می گردانیم سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املا صحیح کلمات غلط موجود در املا خود را تمرین می کنند. در جلسه بعد ار آن متن دوباره املا کفته می شود که معمولا بدون غلط و یا با غلط های محدودی همراه است.

البته باید توجه داشت که متن دوم را با کمک کلماتی از متن اول که از ارزش املایی بر خوردارند( اما در قالب جملات جدید) می توان تهیه نمود تا میزان پیشرفت دانش آموزان در زمینه حافظه دیداری هم سنجیده شود.

 

7- روش مطالعه و آزمون

ابتدا درس یا درسهایی جهت قرائت املا انتخاب می شود و دانش آموزان روی لغات مشکل آن به صورت دیکته پای تخته و تکالیفی نظیر نوشتن کلمات با حروف رنگی و ... تمرین می کنند سپس از آن درس یا درسها ی دیگراملا گفته می شود که البته بهتر است متن دقیقا مانند کتاب نباشد. 

8- روش نمایش:

به منظور تقویت بیشتر حافظه دیداری در رابطه با آموزش حروف هم صدا مانند(ص- ث- س ) ابتدا لغات مورد نظر را روی طلقهای شفاف می نویسیم سپس آنها را با استفاده از اورهد روی پرده نمایش می دهیم مثلا کلمه(( صابون)) سپس روی حرف (ص) را می پوشانیم و از دانش آموزان می خواهیم یکی از سه حرف (س، ث، ص) را انتخاب کرده و کلمه را کامل کنند . سپس کلمه را کامل نشان  می دهیم تا اگر غلط حدس زده بودند آن را اصلاح کنند و درستش را کنارش بنویسید . از این روش به هنگام املای پای تخته ای هم می توان استفاده کرد وجود دستگاه اورهد الزامی است.

دانش آموزان ابتدا کلمه را در دفتر خود بنویسند بعد به تخته نگاه کنند و در صورت اشتباه درست آن را بالای کلمه بنویسند.

9- روش تصحیح انفرادی :

 به دانش آموز املا گفته می شود به عنوان تکلیف منزل از او خواسته می شود املای خود را با استفاده از کتاب تصحیح کند و از این طریق متوجه غلطهایش می شود و آنها را تمرین کند.

10- روش چند حسی:

در این روش چند حس بینایی - شنوایی- لامسه به کمک یادگیری املا کلمه مورد نظر می آیند . این روش بیشتر قبل از املا به منظور تمرین کلمات مشکل درس به کار گرفته می شود. 

الف) از دانش آموز خواسته می شود با دقت به کلمه ی مورد نظر ( این کلمه از متن دیکته ای که بعداًَ گفته خواهد شد انتخاب می شود) که پای تابلو نوشته شده نگاه کند. 

ب) آن را بخوانند و کلمه مورد نظر را در هوا به صورت ذهنی و با استفاده از انگشت خود بنویسد.

ج) سپس آن را در جمله ای مناسب به کار برد . از این طریق معنای کلمه را بهتر درک می کند. 

و) کلمه را از پای تابلو پاک کرده و به آنها فرصت می دهیم تا کلمه را بدون خطا از روی حافظه بنویسند. 

د) کلمه را روی تابلو نوشته تا دانش آموزان آنها را با هم مطابقت دهد و به درستی یا نادرستی نوشته خود پی ببرند . حرفی از کلمه را که از ارزش املایی برخوردار است قرمز نوشته و پای تابلو می نوسیم مانند ص در تصمیم . از این روش به عنوان یک تمرین و تکلیف هم جهت تقویت حافظه دیداری دانش آموزان می توان استفاده نمود. 

11- کاربرد جمله سازی در زنگ املاء: 

آموزگار 20 جمله از 5 درس را که دارای اهمیت هستند انتخاب کرده و در هر جمله جای یک کلمه با ارزش املایی خالی گذاشته می شود تا دانش آموزان به تکمیل آن بپردازند. 

(( بارم هر کلمه یک نمره است))

1- خورشید به قله ی .............................. نزدیک می شد.

12-آشنا کردن دانش آموزان با متن املاء:

به منظور یاد آوری شکل کلمه های خوانده شده لازم است قبل از نوشتن املاء آموزگار یک بار آن متن را از اول تا آخر بخواند و شاگردان به این امر عادت داده شوند که شکل کلی کلمه های خوانده شده را در ذهن خود مجسم کنند و آنها را به یاد آورند و گاهی هنگام خواندن متن املا ، آموزگار به شاگردان اجازه دهد که بگویند نوشتن چه کلمه ای را نمی توانند و معلم راجع به آن کلمه توضیح آموزشی بدهد تا دانش آموزان شکل نوشتاری کلمه ی مورد نظر را یاد آورند ، از این طریق ، شکل کلمه در ذهن شاگرد بیشتر تثبیت می گردد و یاد گیری عمیق تر می شود.   

با توجه به این که درس املا بنای علمی در یادگیری سایر دروس است وتوجه به این مهم یکی از ضروریات نظام آموزشی است واز طرفی روش های متداول املا نمی تواند راه گشای مشکلات آموزشی در این درس باشد" لذا در این مجموعه سعی شده است چندین روش متنوع و جالب برای آموزش املا و تصحیح آن ارائه شود:

13-املا به صورت گروهی. به این شکل که بچه ها را به گروه های 5یا6 نفره تقسیم می کنیم ودر هر گروه" هر خط را یک نفر از گروه می نویسد و در انتها نمره گروهی می دهیم و آن املا در پوشه کار گروه ها قرار می گیرد.

14-هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و ما املای همه گروه ها را جمع آوری می کنیم و سپس با بهترین متن دیکته را به کل کلاس می گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی می گوییم و در این صورت متن املا را بچه ها انتخاب کرده اند.

15-بچه ها را گروه بندی کرده و سپس هر گروه متن دیکته ای را می نویسد و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسد.

16-بچه ها را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم" و 10کلمه مهم از درس انتخاب کرده و از بچه ها در گروه ها می خواهیم که هر کدام جمله ای را در ارتباط  با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

17-در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد" می توان در هنگام دیکته دانش آموز ضعیف را در کنا ر دانش آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش  مشکل است با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش آموز ضعیف هم آن لغت را به خوبی به ذهن می سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی شود. البته این روش نباید به طور مکرر و همیشگی باشد .

18-در هنگام تصحیح کردن املا " معلم شکل صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان املای درست لغات را از کتاب پیدا می کنند و بعد معلم به آن املا نمره می دهد.یعنی  ابتدا دور کلمات اشتباه خط می کشیم وصحیح آن را بچه ها می نویسند و ما به صحیح نوشتن بچه ها نمره می دهیم .

19-معلم بهتر است متن املا  را قبل  از املا برای بچه ها بخواند" ولی بچه ها چیزی ننویسند و گوش دهند.

20-بعد از املا باید متن مجددا خوانده شود یعنی  در هر املاکل متن سه بار باید خوانده شود.

21- می توان شفاهی دیکته راخواند و بچه ها لغات مهم آن را هجی کنند و در هوا بنویسند. 

22-بچه ها روز نامه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند واز لغات بریده شده برای ما یک بند املا بسازند و بر روی ورقه بچسبانند. این روش می تواند به صورت گروهی نیز انجام بگیرد.

23-متن املایی را  به صورت پلی کپی بدون نقطه" بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند ویا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند.

24-می توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم به د انش آموزان داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

25- املا تصویری باشد . یعنی شکل را به دانش آموزان داد تا آنان املای صحیح آن را بنویسند.

26-املای تقویت حافظه :بدین صورت که معلم متنی را روی تخته می نویسد وسپس متن را برای دانش آموزان می خواند و سپس روی تخته پرده میکشد و بچه ها باید هرآنچه از متن فهمیده اند را بنویسند . سپس معلم پرده را از روی تخته بر می دارد وبچه ها متن خود را با تخته مقایسه می کنند و به خود امتیاز می دهند.

27-با استفاده ازآینه کلمات را بر عکس می نویسیم  و بچه ها با آینه ، درست آن را بخوانند.

28-دیکته آبکی :استفاده از آب و محیط مدرسه است.بچه ها به صورت گروهی یا انفرادی" آب پاش به مدرسه آورده و با آب دیکته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته های خود را تصحیح کنند.

29-دانش آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند ویا دیکته به صورت جمله سازی از لغات مهم درس باشد.

30-کلمات مهم درس را با خمیر بنویسند. یا با نخ و سوزن کلمات  را روی پارچه بسازند که تلفیقی از املا و هنر باشد.

31-دانش آموزان از اشتباهات خود در املا کلمات هم خانواده" متضاد و یا هم معنی بسازنند.

32-دانش آموزان به والدین خود دیکته بگویند و والدین در املای خود چند کلمه را عمدا اشتباه بنویسند تا بچه ها آن ها راتصحیح کنند و به پدر و مادر خود نمره دهند.

33-گاهی از مواقع املا را بچه ها تصحیح کنند و در نهایت نمره اصلی را معلم بدهد.

34-متن املا را روی کارت هایی بنویسیم و این کارت ها را بین گروه ها تقسیم کنیم  تا تمام گروه ها کارت ها راببینند وسپس کارت ها راجمع کرده و از روی آن ها دیکته بگوید.

35-در هر جلسه از کلماتی که در جلسات قبلی برای بچه ها مشکل بوده اند نیز استفاده شود.

36-املا به صورت تداعی معانی:از یک نفر بخواهیم کلمه ای مثل( ماهی) را روی تخته بنویسد سپس از بچه ها می پرسیم که با دیدن این کلمه به یاد چه کلماتی می افتند آن ها را بنویسند .

37-گفتن املا از واژه های همنام که معنای آن ها با هم تفاوت دارند.

38-املای کامل کردنی : جمله ای را می دهیم که در آن جای یک کلمه خالی باشد. چند تصویر نشان می دهیم. بچه ها نام تصاویری را که مناسب جای خالی است در جایش می نویسند.

39-معلم چند کلمه را به صورت ناقص بنویسد و دانش آموزان با کمک کتاب  اصل کلمه را تشخیص دهند.

39-قصه نویسی از روی غلط های املایی : با صحیح کلمات غلط املا که از چند درس گفته شده وبا کمک دیگران از جمله اولیاء خود قصه ای بسازند.

40-یک کلمه بنویسیم وبه تعداد حرف و صدای آن جلویش  گردی بکشیم .

41-تمرین با جدول ترکیب صامت و مصوت : با استفاده از این جدول کلمه بسازیم .

42-درب نوشابه :حرف ها را روی درب انواع قوطی یا نوشابه نوشته و با آن ها کلمه بسازند.

43-در زنگ هنر گلی بکشند و روی گلبرگ هایش کلمات سخت را بنویسند تا یاد بگیرند بعد رنگ کنند.

44-خواندن از روی املای خودشان در جلوی کلاس

45-یک بخش کلمه را بنویسیم تا دانش آموز آن کلمه را به طور کامل بنویسد مثال صا---صابون

46-بچه ها را به گروههای سه نفری تقسیم می کنیم در هر جلسه ی املا ، یک نفر از گروه املا بنویسد و دو نفر دیگر املای او را نظارت کنند.

47-در ساعت ورزش تمام کلاس یک دایره تشکیل دهند و با اعلام شماره ی دانش آموز از طرف معلم آن دانش آموز به مرکز دایره بیاید و کلماتی که از مجلات رشد پیدا کرده اند(آن ها که صداهایش را خوانده اند) را برای دیگران بخوانند.

48-برای کلاس اول و حتی دوم جدول صامت ها و مصوت ها همراه با کلمه سازی تهیه شود بدین صورت:

 

آ ا

ا -

او  و

ا

ی  ای

ا  -

      ه

         ب

باد

بد

بود

بیدار

آبی

بسیار

سودابه

        ت

تار

تن

توس

تیز

تی

تراس

رشته

 

 

 

 

 

 

 

 

49-املای جور کردنی :

بدین صورت که متنی را می نویسیم و کلمه ای را جا می اندازیم دانش آموز از بین کلمه های داده شده کلمه مناسب را که ارزش املایی هم دارد انتخاب کرده و متن را کامل می کند.

 

 

 

[ ۱۳٩٤/٩/٦ ] [ ٧:٥٢ ‎ب.ظ ] [ سرگروه آموزشی پایه سوم ابتدایی شهرستان الشتر نصرت الله صالحی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

متولد سال 1347 از روستای مالمیر شهرستان الشتر آموزگار پایه سوم ابتدایی سرگروه پایه سوم راهنما ارزیاب قران پایه سوم *************************** مدرس ریاضی چهارم ابتدایی، مدرس دوره های ضمن خدمت فارسی بخوانیم وبنویسیم پایه های دوم وسوم وچهارم وفارسی های جدید دوم وسوم وششم ابتدایی و...... *********************** زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ گاه با یک دل تنگ گاه با سوسوی امیدی کمرنگ زندگی باید کرد گاه با غزلی از احساس گاه با خوشه ای از عطر گل یاس زندگی باید کرد گاه با ناب ترین شعر زمان گاه با ساده ترین قصه یک انسان زندگی باید کرد گاه با سایه ابری سرگردان گاه با هاله ای از سوز پنهان گاه باید روئید از پس آن باران گاه باید خندید بر غمی بی پایان لحظه هایت بی غم روزگارت آرام
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

متحرک کردن عنوان اهنگ کد ساعت
تصویر متحرک پرچم و.. کد دیکشنری حدیث